дома / МКД / 27 години министри, заменици и државни секретари во Македонија
влада

27 години министри, заменици и државни секретари во Македонија

Периодот од 1991 до 2002 година, државни секретари не постоеја, како таква категорија, па се повикувавме на старите одредби од законите, на формата државен потсекретар, при што често во одредени министерства, не беа именувани затоа што не постоеше законска обврска, но често беа именувани и по повеќе зависно од ресорната подгрупа на одреденото министерство. Во периодот 1991 – 1994 година не беа именувани ни заменици министри, туку често пати тоа се реализираше преку мал милион помошници министри или советници во одредено министерство. Прв потсекретар именуван 1991 година во историјата на самостојна и суверена Република Македонија е Павле Трајанов.

1991 – 1992 Прва Македонска Влада

1992 – 1994 Втора Македонска Влада

1994 – 1998 Трета Македонска Влада

 • Премиер: Бранко Црвенковски
 • Надворешни работи: Стево Црвенковски [Љубомир Фрчкоски 1996] [Благој Ханџиски 1997]
 • Државни потсекретари: Огнен Малески / Сами Ибраими
 • Правда: Владо Поповски [Ѓорѓи Спасов 1997]
 • Државен потсекретар: Драган Тумановски
 • Одбрана: Благој Ханџиски [Лазар Китановски 1997]
 • Државни потсекретари: Миланчо Успрцов / Владимир Ѓорески / Митре Арсовски
 • Внатрешни работи: Љубомир Фрчкоски [Томислав Чокревски 1996]
 • Државен потсекретар: Диме Ѓурчев
 • Финансии: Јане Миљовски [Таки Фити 1996]
 • Државни потсекретар: Лилјана Донева / Јордан Марковски / Драгољуб Арсовски / Ѓорѓи Гајдов
 • Економија: Ристо Иванов [Бекир Жута 1996] [Борис Рикаловски 1997]
 • Државни потсекретар: Јани Богоевски / Никола Бошалевски / Елена Каспарова – Данилоска
 • Урбанизам, градежништво и заштита на животната средина: Јорго Шундовски [Томе Тромбев 1997]
 • Државни потсекретари: Борче Тошевски / Ристо Крунтовски / Михаил Димовски
 • Развој: Бекир Жута [Абдулменаф Беџети 1996] [Абдиненаф Незири 1997]
 • Транспорт и врски: Димитар Бузлевски [Абдулменаф Беџети 1997]
 • Државен потсекретар: Ристе Андреев
 • Наука: Софија Тодорова [Аслан Селмани 1996] [Аслан Селмани 1997]
 • Државен потсекретар: Насе Тошевски
 • Култура: Ешреф Алиу [Слободан Унковски 1996]
 • Државен потсекретар: Ѓорѓи Бојчевски
 • Образование: Емилија Симоска [Софија Тодорова 1996]
 • Државени потсекретари: Благојче Крстановски /Атанас Аврамовски / Фаница Христова
 • Здравство: Илија Филипче [Петар Илиевски]
 • Државни потсекретари: Илија Петрушевски / Виолета Малинска Петрушевска
 • Земјоделство, шумарство и водостопанство: Иван Ангелов [Никола Паракеов 1996] [Киро Докузовски]
 • Труд и социјална политика: Илијаз Сабриу [Насер Зибери 1996]
 • Државни потсекретари: Ибиш Кадриу / Ибраим Кадрија
 • Без ресор: Ѓунер ИсмаилСашко СтефковЉубе ТрпескиМухамед Халили [Јане Миљовски, Љубе Трпески, Џемаил Хајдари, Владо Наумовски 1996] [Димитар Бузлевски, Златка Поповска, Џемаил Хајдари, Владо Наумовски 1997]

Заменици министри 1994 – 1998

 • Надворешни работи: Хари Костов
 • Правда: Мерсим Положани
 • Одбрана: Рамазан Ц’рој
 • Внатрешни работи: Ило Гајтаноски
 • Финансии: Славјанка Стојанова
 • Економија: Благоја Петрушевски
 • Урбанизам, градежништво и заштита на животната средина: Кирил Настески
 • Развој: Љупчо Вчков
 • Транспорт и врски: Бранко Петровски
 • Наука: Васил Дрвошанов
 • Култура: Борко Зафировски
 • Образование: Хасан Јашари
 • Здравство: Иљир Љума
 • Земјоделство, шумарство и водостопанство: Јордан Зафиров

1998 – 2002 Четврта Македонска Влада

 • Премиер: Љубчо Георгиевски
 • Вицепремиери: Доста ДимовскаРадмила Кипријанова – Радовановиќ[Васил Тупурковски 1999] [Зоран Крстевски 2000] [Кемал Муслиу, Илија Филиповски 2001] [Доста Димовска 2001]
 • Надворешни работи: Александар Димитров[Срѓан Керим 2000] [Илинка Митрева 2001] [Слободан Чашуле 2001]
 • Државни потсекретари: Сами Ибраими / Хуреме Гура / Јован Теговски
 • Одбрана: Никола Кљусев [Љубен Пауновски 2000] [Владо Бучковски 2001] [Владо Поповски 2001]
 • Државни потсекретари: Ненад Јовановски / Митре Арсовски / Никола Костески / Саве Јанев / Ѓорѓи Христовски / Зоран Нацев / Бранко Поповски
 • Правда: Владо Камбовски[Џевдет Насуфи 1999] [Иџет Мемети 2001]
 • Државни потсекретари: Трајко Вељановски / Сафет Кадрии
 • Внатрешни работи: Павле Трајанов[Доста Димовска 1999] [Љубе Бошковски 2001]
 • Државни потсекретари: Љубомир Михајловски / Љуфи Улбер / Александар Дончев / Васко Зафировски / Венко Калачовски
 • Финансии: Борис Стојменов [Никола Груевски 1999]
 • Економија: Жанко Чадо[Михајло Толевски 1999] [Борко Андреев 1999] [Бесник Фетаи 2000]
 • Државен потсекретар: Ѓорѓи Гајдов
 • Развој: Милијана Даневска [Трајко Славевски 1999]
 • Државни потсекретари: Симеон Бојчин / Никола Черепналковски / Славе Ивановски
 • Трговија: Никола Груевски [Милијана Даневска 1999]
 • Државен потсекретар: Владимир Цветиновски
 • Транспорт: Боби Спирковски[Љупчо Балкоски 2000]
 • Државен потсекретар: Валентин Митровски
 • Градежништво: Душко Кадиевски
 • Земјоделство, шумарство и водостопанство: Владимир Џабирски [Марјан Ѓорчев 1999]
 • Државни потсекретари: Васил Василевски / Миле Јакимовски
 • Труд и социјална политика: Бедредин Ибраими
 • Државни потсекретари: Светолик Прентовски / Кадри Кадриу / Фејзула Шабани
 • Животна средина: Тони Поповски[Марјан Додовски 2000] [Владимир Џибирски 2001]
 • Државни потсекретари: Петар Петровски / Никола Панов
 • Здравство: Стојан Богданов [Драган Данаиловски 1999] [Петар Милошевски 2001] [Ѓорѓи Оровчанец]
 • Државни потсекретари: Драган Даниловски / Тане Марковски / Андон Чибишев
 • Образование и физичка култура: Ненад Новковски [Гале Галев 1999] [Ненад Новковски 2000]
 • Државни потсекретари: Крум Коцарев / Ванчо Ѓоргиев / Гоце Видановски / Марија Ташева
 • Наука: Мерие Рушани[Ненад Новковски 1999]
 • Државни потсекретари: Вера Колевска / Александар Коцарев
 • Култура: Димитар Димитров [Љубен Пауновски 1999] [Ганка Самоиловска – Цветанова]
 • Државни потсекретари: Нермин Ајдеми / Зорка Чекичевска
 • Информации: Реџеп Златку[Веби Беџети 1999]
 • Спорт и млади: Георги Боев
 • Локална самоуправа: Џевдет Насуфи [Џемаил Саити 1999] [Фаик Аслани 2001]
 • Државни потсекретари: Славица Јакимовска / Махир Зибери
 • Иселеништво: Мартин Треневски
 • Државен потсекретар: Ристо Шанев
 • Без ресор: Ѓорѓи НаумовАднан КахилЕрнад Фејзулаху [Радован Стојкоски, Аднан Кахил, Ернад Фејзулаху 1999]

Заменици министри 1998 – 2002

 • Надворешни работи: Борис Трајковски
 • Правда: Барјам Положани
 • Одбрана: Рефет Елмази
 • Внатрешни работи: Драги Гроздановски
 • Финансии: Јордан Марковски
 • Економија: Ламбе Арнаудов
 • Урбанизам, градежништво и заштита на животната средина: Силвија Томовска [Марјан Додовски 1999]
 • Развој: Лилјана Поповска
 • Транспорт и врски: Реџеп Асани
 • Култура: Благој Перевски
 • Образование: Фејзула Шабани
 • Наука: Томислав Џеков
 • Здравство: Мукарем Неџипи
 • Земјоделство, шумарство и водостопанство: Јован Дамчески
 • Труд и социјална политика: Ристо Ѓеоргиев
 • Трговија: Татјана Перовиќ – Митрова
 • Млади и спорт: Шабан Сејди
 • Локална самоуправа: Петре Трајковски
 • Иселеништво: Соња Димитровска
 • Инфромации: Драги Арсов

2002 – 2006 Петта Македонска Влада

 • Премиер: Бранко Црвенковски [Хари Костов 2004] [Владо Бучковски 2004]
 • Вицепремиер задолжен за европски интеграции: Радмила Шекеринска
 • Вицепремиер за политички систем: Муса Џафери
 • Вицепремиер за економски систем: Минчо Јорданов [2004]
 • Министер за одбрана: Владо Бучковски[Јован Манасиевски 2004]
 • Државен секретар: Љубомир Поповски [Никола Петроски 2004]
 • Министер за надворешни работи: Илинка Митрева
 • Државни секретари: Ристо Никовски / Игор Џундев [Фатмир Џеладини 2004] [Емил Кирјас 2004]
 • Министер за внатрешни работи: Хари Костов [Силјан Аврамовски 2004] [Љубомир Михајловски 2004]
 • Државeн секретар: Радивоја Јовановски [Саљи Рамадани 2004]
 • Министер за финансии и вицепремиер: Петар Гошев[Никола Поповски 2004]
 • Државни секретари: Ванчо Каргов / Анита Ангеловска Бежоска [Мехази Џемали 2004] [Мелаим Адеми 2004]
 • Министер за економија: Илија Филиповски [Стевчо Јакимовски 2004][Фатмир Бесими 2004]
 • Државни секретари: Ѓорѓи Петрушев / Оливера Цветановска [Биљал Касами]
 • Министер за правда: Исмаил Дарлишта[Иџет Мемети 2004] [Мери Младеновска – Ѓеорѓиевска 2004]
 • Државен секретар: Бари Шабани [Ленче Величковска 2004] [Виктор Цветковси 2004]
 • Министер за транспорт и врски: Милаим Ајдини[Агрон Буџаку 2004] [Џемали Мехази 2004]
 • Државни секретари: Ерол Бектеши / Скендер Османи [Зоран Црвенковски]
 • Министер за здравство: Реџеп Селмани[Владимир Димов 2004]
 • Државен секретар: Авзилатиф Џемаили [Ангелина Бачановиќ 2004] [Ратка Куљан, Ване Наумовски 2004]
 • Министер за локална самоуправа: Александар Гештаковски [Ризван Сулејмани 2004]
 • Државен секретар: Пламенчо Георгиевски
 • Министер за труд и социјална политика: Јован Манасиевски[Стевчо Јакимовски 2004]
 • Државен секретар: Ацо Јаневски
 • Министер за образование и наука: Азис Положани
 • Државен секретар: Зоран Поповски
 • Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство: Славко Петров[Садула Дураку 2004]
 • Државен секретар: Санде Џамбазовски [Бесир Јашари]
 • Министер за култура: Благоја Стефановски
 • Државен секретар: Горјан Тозија [Кастиот Абдили]
 • Министер за животна средина и просторно планирање: Љубомир Јанев [Зоран Шапуриќ 2004]
 • Државен секретар: Кирил Настевски [Линдира Шаќири Атанасова 2004]
 • Mинистри без ресор: Владо Поповски

Заменици министри 2002 – 2006

 • Надворешни работи: [Фауд Хасановиќ 2004]
 • Правда: Мери Младеновска – Ѓеорѓиевска [Субхи Јакупи 2004]
 • Одбрана: Зулфи Сулејмани [Талат Џафери 2004]
 • Внатрешни работи: Фатмир Зеќир Дехари
 • Финансии: Димко Кокароски [Максуд Али 2004]
 • Економија: Џеладин Шатку [Саша Андоновски 2004]
 • Урбанизам, градежништво и заштита на животната средина: Драгољуб Матовски
 • Транспорт и врски:Дејан Кошутиќ
 • Култура: Мелпомени Корнети
 • Образование и наука: Тале Герамитчиоски
 • Здравство: Никола Пановски [Ќамил Ќамили 2004]
 • Земјоделство, шумарство и водостопанство: Бесир Јашари [Санде Џамбазовски 2004]
 • Труд и социјална политика: Максуд Али [Самка Ибраимоски 2004]
 • Локална самоуправа: Тања Алтанџиева

2006 – 2008 Шеста Македонска Влада

 • Премиер: Никола Груевски
 • Вицепремиер: Живко Јанкуловски
 • Вицепремиер задолжен за европски интеграции: Габриела Коневска
 • Вицепремиер за економски систем: Зоран Ставрески
 • Министер за одбрана: Лазар Еленоски
 • Државен секретар: Љиљана Стеријоска
 • Министер за надворешни работи: Антонио Милошоски
 • Државен секретар: Игор Илиевски
 • Министер за внатрешни работи: Гордана Јанкуловска
 • Државeн секретар: Гоце Џуклески
 • Министер за финансии: Трајко Славевски
 • Државен секретар: Снежана Костадиноска Милошеска
 • Министер за економија: Вера Рафајловска
 • Државен секретар: Зоран Маневски
 • Министер за правда: Михајло Маневки
 • Државен секретар: Нуман Лимани
 • Министер за транспорт и врски: Миле Јанакиевски
 • Државен секретар: Сашо Срцев
 • Министер за здравство вицепремиер за спроведување на Рамковниот договор: Имер Селмани
 • Државен секретар: Киро Салвани
 • Министер за локална самоуправа: Зоран Коњановски [Абдураман Мемети 2007]
 • Државен секретар: Ирфан Одаи
 • Министер за труд и социјална политика: Љупчо Мешков
 • Државен секретар: Душко Миновски
 • Министер за образование и наука: Сулејман Рушити
 • Државен секретар: Перо Стојановски
 • Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство: Аце Спасеновски
 • Државен секретар: Саша Митрев
 • Министер за култура: Илирјан Бекири
 • Државен секретар: Елизабета Канческа – Милевска
 • Министер за животна средина и просторно планирање: Имер Алиу
 • Државен секретар:Дејан Пановски
 • Mинистри без ресор: Веле Самаковски, Глигор Ташковиќ, Аднан Ќахил, Иво Ивановски

Заменици министри 2006 – 2008

 • Надворешни работи: Зоран Петров
 • Правда: Сашо Василевски
 • Одбрана: Илјаз Халими
 • Внатрешни работи:Рефет Елмази
 • Финансии: Предраг Трпески
 • Економија: Киро Спанџев
 • Урбанизам, градежништво и заштита на животната средина: Соња Лепиткова
 • Транспорт и врски:Скендер Палоши
 • Култура: Слободан Деспотовски
 • Образование и наука: Јован Лазарев
 • Здравство: Владимир Лазаревиќ
 • Земјоделство, шумарство и водостопанство: Перо Димшоски
 • Труд и социјална политика: Ајдуван Мамудов
 • Локална самоуправа: Сенат Оџоски

2008 – 2011 Седма Македонска Влада

 • Премиер: Никола Груевски
 • Вицепремиер за спроведување на Рамковниот договор: Абдилаќим Адеми
 • Вицепремиер задолжен за европски интеграции: Ивица Боцевски
 • Државен секретар: Јован Андонов
 • Вицепремиер за економски прашања: Зоран Ставрески
 • Министер за одбрана: Зоран Коњановски
 • Државен секретар: Петар Есмеров
 • Министер за надворешни работи: Антонио Милошоски
 • Државен секретар: Игор Илиевски / Абдулкадар Мемеди
 • Министер за внатрешни работи: Гордана Јанкуловска
 • Државeн секретар: Виолета Андоновска
 • Министер за финансии: Трајко Славевски [Зоран Ставрески 2009]
 • Државен секретар:
 • Министер за економија: Фатмир Бесими
 • Државен секретар: Катерина Костеска
 • Министер за правда: Михајло Маневски
 • Државен секретар:
 • Министер за транспорт и врски: Миле Јанакиески
 • Државен секретар: Елена Кузманова
 • Министер за здравство: Бујар Османи
 • Државен секретар: Зоран Стојановски
 • Министер за локална самоуправа: Муса Џафери
 • Државен секретар: Андријана Стојановска
 • Министер за труд и социјална политика: Џелал Бајрами
 • Државен секретар:
 • Министер за образование и наука: Перо Стојановски
 • Државен секретар: Дарко Митевски / Елизабета Тодоровска
 • Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство: Аце Спасеновски
 • Државен секретар: Бесир Јашари
 • Министер за култура: Елизабета Канческа – Милевска
 • Државен секретар: Дарко Стефановски
 • Министер за животна средина и просторно планирање: Неџет Јакупи
 • Државен секретар: Лидија Зафирова
 • Министер за информатика: Иво Ивановски
 • Државен секретар: Павле Саздов
 • Mинистри без ресор: Веле Самак. Хади Незир, Неждет Мустафа, Васко Наумовски

Заменици министри 2008 – 2011

 • Надворешни работи: Зоран Петров
 • Правда: Ибрахими Ибрахим
 • Одбрана: Емил Димитриев
 • Внатрешни работи:Џеват Бучи
 • Финансии: Недим Рамизи
 • Економија: Методиј Хаџи-Васков
 • Урбанизам, градежништво и заштита на животната средина:
 • Транспорт и врски:Љупчо Димовски [Горан Михајловски 2009]
 • Култура: Драган Недељковиќ
 • Образование и наука: Линдита Ќазими
 • Здравство: Владимир Поповски
 • Земјоделство, шумарство и водостопанство: Христијан Делев [Перица Ивановски 2009]
 • Труд и социјална политика: Спиро Ристовски
 • Локална самоуправа: Фарук Фератоски
 • Животна средина: Соња Лепиткова
 • Информатичко општество: Мирјана Секуловска

2011 – 2014 Осма Македонска Влада

 • Премиер: Никола Груевски
 • Вицепремиер и министер за финансии: Зоран Ставрески
 • Државен секретар: Наташа Стојмановска
 • Вицепремиер за спроведување на Рамковниот договор: Муса Џафери
 • Државен секретар: Ејуп Аљими
 • Вицепремиер задолжен за економски прашања: Владимир Пешески
 • Вицепремиер за европски интеграции: Теута Арифи [Фатмир Бесими 2013]
 • Државен секретар: Јован Андоновски
 • Министер за одбрана: Фатмир Бесими [Талат Џафери 2013]
 • Државен секретар: Петар Есмеров
 • Министер за надворешни работи: Никола Попоски
 • Државен секретар: Владо Мисајловски
 • Министер за внатрешни работи: Гордана Јанкуловска
 • Државeн секретар: Виолета Андоновска
 • Министер за економија: Ваљон Сарачини
 • Државен секретар: Анче Трифунов
 • Министер за правда: Блерим Беџети
 • Државен секретар: Диме Спасов
 • Министер за транспорт и врски: Миле Јанакиески
 • Државен секретар: Елена Кузмановска
 • Министер за здравство: Никола Тодоров
 • Државен секретар: Насуф Ипчија
 • Министер за локална самоуправа: Невзат Бејта [Тахир Хани 2013]
 • Државен секретар: Сашо Стефаноски
 • Министер за труд и социјална политика: Спиро Ристовски [Диме Спасов 2013]
 • Државен секретар: Муедин Каџвеџи
 • Министер за образование и наука: Панче Кралев [Спиро Ристовски 2013]
 • Државен секретар: Елизабета Тодоровска
 • Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство: Љупчо Димовски
 • Државен секретар: Бесир Јашари
 • Министер за култура: Елизабета Канческа – Милевска
 • Државен секретар: Музафер Бислими
 • Министер за животна средина и просторно планирање: Абдулаќим Адеми
 • Државен секретар: Соња Лепиткова
 • Министер за информатика: Иво Ивановски
 • Државен секретар: Јахи Јахија
 • Mинистри без ресор: Хади Незир, Неждет Мустафа, Веле Самак, Бил Павлески, [Џери Наумоф 2013]

Заменици министри 2011 – 2014

 • Надворешни работи: Зоран Петров
 • Правда: Билјана Бришкоска Бошкоски
 • Одбрана: Емил Димитриев
 • Внатрешни работи:Џељаљ Бајрами
 • Финансии: Надим Рамизи
 • Економија: Катерина Костеска
 • Урбанизам, градежништво и заштита на животната средина: Стево Темелковски
 • Транспорт и врски:Тахир Хани
 • Култура: Драган Недељковиќ
 • Образование и наука: Сафет Незири
 • Здравство:  Јовица Андовски
 • Земјоделство, шумарство и водостопанство: Зоран Коњановски
 • Труд и социјална политика: Ибрахим Ибрахими
 • Локална самоуправа: Сашо Лазаровски
 • Информатичко општество: Марта Арсовска Томовска

2014 – 2016 Деветта Македонска Влада

 • Премиер: Никола Груевски [Емил Димитриев 2016]
 • Вицепремиер и министер за финансии: Зоран Ставрески [Кирил Миновски 2016]
 • Државен секретар: Игор Димитров
 • Вицепремиер за спроведување на Рамковниот договор: Муса Џафери [Арбен Адеми 2016]
 • Државен секретар: Ејуп Аљими
 • Вицепремиер задолжен за економски прашања: Владимир Пешевски
 • Вицепремиер за европски интеграции: Фатмир Бесими [Фатмир Халили 2016]
 • Државен секретар: Ана Блажевска
 • Министер за одбрана: Зоран Јолевски
 • Државен секретар: Сашо Стефаноски
 • Министер за надворешни работи: Никола Попоски
 • Државен секретар: Елена Кузмановска
 • Министер за внатрешни работи: Гордана Јанкуловска [Митко Чавков 2015] [Оливер Андонов 2016] [Оливер Спасовски 2015 – 2016] [Агим Нухиу 2016]
 • Државeн секретар: Виолета Андоновска
 • Министер за економија: Бекир Незири [Дритон Кучи 2016]
 • Државен секретар: Анета Димовска
 • Министер за правда: Аднан Јашари [Валдет Џафери 2016]
 • Државен секретар: Илија Ристовски
 • Министер за транспорт и врски: Миле Јанакиески [Владо Мисајловски 2015]
 • Државен секретар: Владо Мисајловски
 • Министер за здравство: Никола Тодоров
 • Државен секретар: Насуф Ипчија
 • Министер за локална самоуправа: Лирим Шабани [Шухрете Елези 2016]
 • Државен секретар: Билјана Цветановска Гугоска
 • Министер за труд и социјална политика: Диме Спасов [Фросина Ременски 2015 – 2016]
 • Државен секретар: Енвер Хусејин
 • Министер за образование и наука: Абдулаќим Адеми
 • Државен секретар: Елизабета Тодоровска
 • Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство: Михаил Цветков
 • Државен секретар: Бесир Јашари
 • Министер за култура: Елизабета Канческа – Милевска
 • Државен секретар: Беџиџудин Шехаби
 • Министер за животна средина и просторно планирање: Нухрин Изаири [Башким Ахмети 2016]
 • Државен секретар: Соња Лепиткова
 • Министер за информатичко општество и јавна администрација: Иво Ивановски [Марта Арсовска Томовска 2015]
 • Државен секретар: Јахи Јахија
 • Mинистри без ресор: Фуркан Чадо, Висар Фида, Неждет Мустафа, Веле Самак, Бил Павлески, Џери Наумоф, [Арлинд Зеќири, Горан Мицковски, 2016].

Заменици министри 2014 – 2016

 • Надворешни работи: Драган Кипријановски
 • Правда: Бијана Бришкоска Бошковски
 • Одбрана:Арбен Љубеништа [Беким Максути 2016]
 • Внатрешни работи:Земри Ќамиљи [Агим Нухиу 2016]
 • Финансии:Адриан Џељадини [Кире Наумов 2015 – 2016] [Гзим Беадини 2016]
 • Економија: Христијан Делев
 • Урбанизам, градежништво и заштита на животната средина: Стево Темелковски
 • Транспорт и врски:Ниметула Хаљими [Фатон Положани 2016]
 • Култура: Драган Недељковиќ
 • Образование и наука: Спиро Ристовски
 • Здравство: Јовица Андовски
 • Земјоделство, шумарство и водостопанство: Ванчо Костадиновски[Љупчо Николовски 2015 – 2016]
 • Труд и социјална политика: Ибрахим Ибрахими
 • Локална самоуправа: Љупчо Пренџов
 • Информатичко општество и јавна администрација: Марта Арсовска Томовска [Александар Кирацовски 2015 – 2016]

2016 – Десетта Македонска Влада

 • Премиер: Зоран Заев
 • министер за финансии: Драган Тевдовски
 • Државен секретар:
 • Вицепремиер за спроведување на Рамковниот договор: Хазби Лика
 • Државен секретар:
 • Вицепремиер задолжен за економски прашања: Кочо Анѓушев
 • Вицепремиер за европски интеграции: Бујар Османи
 • Државен секретар:
 • Министер за одбрана: Радмила Шеќеринска
 • Државен секретар: Драган Николиќ
 • Министер за надворешни работи: Никола Димитров
 • Државен секретар: Виктор Димовски
 • Министер за внатрешни работи: Оливер Спасовски
 • Државeн секретар: Магдалена Несторовска
 • Министер за економија: Крешник Бектеши
 • Државен секретар: Зоран Павловски
 • Министер за правда: Билен Салиу
 • Државен секретар:
 • Министер за транспорт и врски: Горан Сугарески
 • Државен секретар:
 • Министер за здравство: Арбен Таравари
 • Државен секретар: Владимир Милошев
 • Министер за локална самоуправа: Сухејл Фазлиу
 • Државен секретар:
 • Министер за труд и социјална политика: Мила Царовска
 • Државен секретар:
 • Министер за образование и наука: Рената Дескоска
 • Државен секретар:
 • Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство: Љупчо Николовски
 • Државен секретар: Нефрус Челику
 • Министер за култура: Роберт Алаѓозовски
 • Државен секретар: Валмир Азири
 • Министер за животна средина и просторно планирање: Садула Дураку
 • Државен секретар:
 • Министер за информатичко општество и јавна администрација: Дамјан Манчевски
 • Државен секретар: Јахи Јахија
 • Mинистри без ресор: Едмонд Адеми, Роберт Поповски, Зорица Апостоловска, Зоран Шапуриќ, Аднан Ќахил, Самка Ибраимовски, Рамиз Мерко,

Заменици министри  2016 –

 • Надворешни работи: Арта Точи
 • Правда: Оливер Ристовски
 • Одбрана:Бекир Максути
 • Внатрешни работи:Агим Нухиу
 • Финансии: Ширете Елези
 • Економија: Кире Наумов
 • Урбанизам, градежништво и заштита на животната средина: Јани Макрадули
 • Транспорт и врски:Ремзи Мехмеди
 • Култура: Владимир Лазовски
 • Образование и наука: Висар Ганиу
 • Здравство: Гоце Чакаровски
 • Земјоделство, шумарство и водостопанство: Власте Димковиќ
 • Труд и социјална политика: Елми Азири
 • Локална самоуправа: Дејан Павлевски
 • Информатичко општество и јавна администрација: Александар Бајдевски

 

.

Може да ве интересира

Бујар Османи, хирургот кој ќе пресече дали ќе не има или не

Бујар Османи, хирургот кој ќе пресече дали ќе не има или не. Бујар Османи е …

Translate »
error: Content is protected !!