дома / Статии / Авторско право

Авторско право

Politicki.mk дозволува употреба на содржините исклучиво за сопствено информирање, освен во случај кога некој од авторите кои пишуваат одобриле јавно превземање без надоместок, а истото ќе е видно назначено на тие статии.

Доколку изразите интерес за пакетите за соработка на 3,6,9,12 месеци или подолг рок како ВИП корисник, или за некои од пакетите за превземање на содржини по случаен избор од предниот видлив дел на медиумот,  или пак сакате да се регистрирате за корисник и пристап до доверливите содржини во позадинскиот дел на медоумот-портал/плаформа ве молиме испратете барање на следната електронска пошта: info@politicki.mk

 

 

*Напомена:

Секое прекршување на авторките права, или превземање (копирање-крадење) на текст или фотографии без платен надоместок или писмен договор за соработка, ќе подлежи на процес на изготвување на соодветен поднесок за заштита на интересите на медиумот-портал и посебни поднесоци за заштита на авторите.

Ќе се почитуваат сите законски рамки и можности во РМ за позитивна соработка со други заинтересирани физички и правни лица во врска со објавените содржини, или за позитивно решавање на спорови со трети страни, доколку истите постојат. Посебно за прекршителите на авторските права или доколку интересите на Politicki.mk или авторите бидат загрозени ќе ги искористиме законските рокови:

  • економски односи помеѓу правни и физички лица и автори при трговските рокови за плаќање во рок од 8 дена на финансиски документ,
  • судски рок од 45 дена.

*Штом би се исцрпиле сите позитивни и законски можности, ќе се пристапи кон заштита на интересите преку извршители или на најсоодветен начин кој би решил постоечки спор во корист на заштита на интересите на Politicki.mk или авторите на објавените статии и материјали.

**За оние медиуми и портали и нивните уредници, кои во минатото еклатантно прекршувале авторски права(а се бунеле за истите), копирале и краделе статии правејки се недоветни, со изговор дека немаат појма ниту тие ниту нивните вработени и дека превзеле од друго место, им препорачуваме доследно да го прочитаат следниот прирачник за да не се доведат во ситуација да ги применуваме погоре споменатите правни, финансисики и практични мерки во насока на заштита на интересите на медиумот и авторите на истиот.

Прирачник: АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИ ПРАВА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИУМИ

Може да ве интересира

Импресум – Маркетинг

За било какви прашања во врска со маркетинг и објави на ПР текстови и рекламни …

Translate »
error: Content is protected !!